www.esantrade.com

www.esantrade.com
Mongdosee

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วิธีวิ่ง

                   
              วันนี้ไปสอบถามพี่ๆ ที่เขารักในการวิ่งมาว่า "เวลาวิ่งเขาใช้ส่วนไหนลงกัน"  เลยได้คำตอบมาว่า "เวลาเขาวิ่งนี่เขาจะมีวิธีการวางเท้าอยู่ 3 แบบ คือ ลงเต็มเท้า ลงส้นเท้า และลงปลายเท้า

วิธีวิ่งแบบเต็มเท้า
                 แบบนี้จะเอาไว้วิ่งในระยะทางไกลเนื่องจากน้ำหนักถ่ายเทได้สมดุลจึงช่วยลดการเจ็บเท้าได้

แบบปลายเท้า
                                            แบบนี้จะเอาไว้เวลาที่ต้องการวิ่งให้เร็วที่สุดแต่มีข้อเสียคือมีโอกาสทำให้เจ็บเท้าได้มาก
แบบส้นเท้า
                 แบบนี้จะเอาไว้วิ่งในระยะปานกลาง โดยในการวิ่งแบบนี้บางทีบริเวณที่ส้นจะสัมผัสพื้นเหมือนกับลากเท้าอยู่บ้าง
                          นอกจากจะได้วิธีการวิ่งแล้วยังได้รับคำแนะนำอีกว่าการวิ่งนี้เราต้องวิ่งโดย ก้าวให้ระยะในการก้าวเป็นไปอย่างสบายๆ ไม่ก้าวยาวเกินไป เพราะหากเราก้าวยาวเกินไปจะทำให้เจ็บเท้าได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น